Werknemers leren vaker met e-learning en meer van elkaar

Werknemers leren vaker met e-learning en meer van elkaar

E-learning als opleidingsvorm neemt snel in populariteit toe. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop er wordt geleerd. Dat blijkt uit onderzoek dat jaarlijks door NIDAP wordt uitgevoerd. Volgens 200 HR managers uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven wordt er ook steeds meer geleerd door werknemers. Belangrijke trends anno 2016 zijn meer kennis met elkaar delen en het meer begeleiden en coachen van elkaar. De verwachting is dat het aantal deelnemers aan opleidingen en trainingen verder groeit in 2016.

Vooral binnen de zorg zal digitaal leren sterk toenemen. Volgens werkgevers gaat dit ten koste van het klassikale leren. Het leren binnen financiële instellingen wordt aangedreven door veranderingen in wet- en regelgeving. Directies verwachten vooral dat investeren in e-learning betekent dat werknemers sneller met veranderingen kunnen meegaan. Maar de besparing op opleidingskosten speelt ook mee.
Bijna de helft van de grotere organisaties heeft een eigen bedrijfsschool (academy). De verwachting is dat het zelf intern ontwikkelen van opleidingen verder zal toenemen. De ondervraagde werkgevers willen dat aanbieders van opleidingen en trainingen daar een actieve rol bij gaan spelen.

Er is een toename van organisaties waarbij de meeste opleidingen via e-learning plaatsvinden. Ook is te zien dat het aantal organisaties dat helemaal niets doet met e-learning onder de 10% gekomen is. Steeds minder organisaties zijn nog in een pilot of oriëntatie fase. Belangrijkste onderwerpen zijn veiligheid, gezondheid/ARBO, regelgeving en compliance, IT skills en soft skills.
Webinars en virtuele classrooms worden relatief vaak gebruikt. Er wordt door de onderzochte organisaties momenteel nog relatief weinig ‘of the shelf’ content gebruikt. Alles wijst richting intern ontwikkelen of op maat maken van opleidingen.

Bureau NIDAP voert in samenwerking met opleidingsvergelijkingssite Springest jaarlijks onderzoek uit naar de leervoorkeuren van werkgevers, studenten en werkenden. Dit bericht is op 14 juli 2016 door NIDAP geplaatst.