Communicatie naar de medewerkers

Communicatie naar de medewerkers

Het besluit is genomen, de bedrijfsacademie gaat er komen. Maar ben je er dan? Hoe communiceer je hierover naar de medewerkers? Hieronder mijn uitwerking van dit essentiële onderdeel om een succes te maken van je eigen bedrijfsacademie.

Lancering van de eigen bedrijfsacademie

Om de bedrijfsacademie te lanceren, plan je een datum waarop je de medewerkers gaat informeren over de leer- en ontwikkelmogelijkheden binnen de eigen bedrijfsacademie. Het is belangrijk om middels een teaser de aandacht te vestigen op deze informatiebijeenkomst. Ik heb de laatste tijd leuke manieren gehoord hoe bedrijven dit gedaan hebben. Zo heeft een bedrijf een paar dagen voor de lancering iedere medewerker een kaart gestuurd met daarbij een chocolaatje met daarop het logo van de eigen bedrijfsacademie. Op de kaart wordt uitgelegd wat het belang is van leren en ontwikkelen voor iedere medewerker.
Op de geplande datum kun je bijvoorbeeld een lunchbijeenkomst organiseren, waarbij de medewerkers voor het eerst de eigen academie te zien krijgen. Het is dan natuurlijk erg goed als de directeur al een e-learning cursus heeft gedaan en een certificaat heeft gehaald én dit ook deelt met de medewerkers. Op deze manier geef je als directie het goede voorbeeld. Hiermee laat je het belang zien dat je als organisatie hecht aan lerende medewerkers en dat je een leercultuur wilt creëren.
Wat ook een goed idee is, is om alvast een video te maken van de organisatievisie op leren en ontwikkelen en tijdens de lunchbijeenkomst een paar quotes te delen met de medewerkers.
Op deze dag ontvangen alle medewerkers hun inlogcode om in te loggen in de online bedrijfsacademie en je nodigt hen uit om de academie te bezoeken en ermee aan de slag te gaan.

Actief bezig zijn met de academie

De eerste weken na de lancering zullen de medewerkers de online academie bezoeken. Zij zullen inloggen, kijken welke cursussen er zijn, sommigen zullen starten met een cursus, sommigen maken een toets en hebben al snel hun eerste certificaat gehaald. Vier deze momenten: laat andere medewerkers zien dat de collega’s al zijn gestart. Dat maakt dat zij ook de drempel over durven. Herhaal deze acties, zodat alle medewerkers door hebben dat de organisatie serieus werk maakt van het organiseren van de leercultuur. Maar er zullen ook medewerkers zijn, die na twee maanden nog niet zijn ingelogd. Deze medewerkers zullen een steuntje in de rug moeten krijgen om daadwerkelijk te gaan leren. Het mooie is wel, dat je nu als organisatie voor het eerst kunt zien wie de lerende medewerkers, maar ook wie de niet-lerende medewerkers zijn. En om deze laatste groep te steunen, zal er wellicht bijgestuurd moeten worden en zullen er nieuwe initiatieven ontplooid moeten worden.
Het is belangrijk om actief met de bedrijfsacademie bezig te zijn. Enerzijds vanuit de centrale organisatie (HR-afdeling in samenwerking met Directie), anderzijds vanuit de direct leidinggevende.
Vanuit de centrale organisatie kun je denken aan het versturen van interne nieuwsbrieven over leren en ontwikkelen middels de bedrijfsacademie. Je kunt een medewerker in het zonnetje zetten die een certificaat heeft gehaald of die zichzelf heeft getest via een online scan. Als tweede onderwerp kun je de nieuw beschikbare cursussen in de bedrijfsacademie benoemen, zodat de medewerkers getriggerd worden om in te loggen.

(Lijn)management is cruciaal voor het succes

De lijnmanager heeft direct contact met zijn medewerkers en via de 1-op-1 gesprekken bespreken zij samen de cursussen die dit jaar gevolgd moeten worden. Maar ook tijdens informele gesprekjes (bij het koffieapparaat of in de wandelgangen) kan de leidinggevende tussendoor eens vragen hoe het gaat met het leren in de online bedrijfsacademie en een compliment geven als de medewerker er aan begonnen is.

Het stimuleren van medewerkers is cruciaal. En wat is er nu mooier dan dat medewerkers op deze manier echt in de leerstand komen en zelf ook nog andere cursussen en webinars gaan volgen. Zij gaan steeds meer de regie nemen over hun eigen ontwikkeling!