Hoeveel cursussen laat je de medewerkers volgen?

Hoeveel cursussen laat je de medewerkers volgen?

Eerder heb ik een artikel geschreven over het wel of niet leren in de baas z’n tijd. Dit is één van de vragen die ik regelmatig krijg van organisaties, als het gaat om het inrichten van een eigen bedrijfsacademie. In dit artikel ga ik in op een andere vraag: hoeveel cursussen moeten de medewerkers volgen?

Noodzakelijke kennis

Op zich gaat het natuurlijk niet puur om het volgen van de cursussen, het gaat er om of de medewerkers over de noodzakelijke kennis beschikken om hun functie goed uit te kunnen oefenen. Als werkgever wil je de medewerkers eigenlijk kunnen toetsen of ze over deze kennis beschikken en bij succesvolle toetsing een certificaat laten behalen. Misschien zou de vraag dus wel moeten zijn: hoeveel certificaten moeten de medewerkers per jaar halen?

Als werkgever is dit natuurlijk een interessante vraag. Als je besluit om een bedrijfsacademie te starten met een breed aanbod van e-learning modules en toetsen, wil je natuurlijk wel dat de medewerkers er ook gebruik van gaan maken. Dat ze cursussen gaan volgen, kennis vergaren, dat ze zich ontwikkelen. De eerste vraag die je jezelf als lijnmanager vooraf stelt: “Waar staat mijn medewerker nu en waar wil ik dat hij straks staat?” Ofwel: “Over welke onderwerpen moet deze medewerker dit jaar kennis vergaren en zijn vaardigheden vergroten?” Zeker gezien de veranderingen die er de komende tijd gaan plaatsvinden binnen de organisatie. De medewerkers moeten hierdoor blijven leren om bij te blijven met al deze ontwikkelingen.

Als ik aan de groep logistieke medewerkers denk, die continu werkzaamheden verrichten in een logistieke operatie, is het belangrijk dat zij kennis hebben of krijgen van de rol die zij innemen in de totale logistieke keten. De opstapcursus Logistiek medewerker of een cursus Supply Chain Management zou dan de eerste cursus zijn, die je zou kunnen aanbevelen aan deze groep medewerkers. De lijnmanager kan hierover afspraken maken met zijn medewerkers.

Bewustwording rond veiligheid

Daarnaast het onderwerp veiligheid. Het aantal ongelukken met heftrucks schommelt jaarlijks rond de 120. Bewustwording rondom veiligheid is en blijft een belangrijk punt om te voorkomen dat ongelukken binnen jouw bedrijf plaatsvinden. Een cursus met emotionele impact, die ingaat op ‘veiligheid en de heftruck’ zorgt voor bewustwording rond dit thema bij logistieke medewerkers.

Verder zou een cursus over integriteit niet mogen ontbreken binnen logistieke organisaties. Er gaan zoveel waardevolle producten in om. Ook hier speelt bewustwording een belangrijke rol.

Een exact antwoord geven op de vraag hoeveel cursussen moeten worden gevolgd of certificaten gehaald moeten worden, is heel moeilijk. Het heeft te maken met het antwoord op die eerste vraag van de lijnmanager: “Waar staat de medewerker nu en waar wil ik dat hij straks staat?”.

Afspraken over vier cursussen en certificaten

Binnen de online academie is een bibliotheek aan e-learnings beschikbaar. In mijn gesprekken met bedrijven, adviseer ik hen om hun medewerkers te stimuleren vier cursussen per jaar te volgen en ook de toets te maken, zodat je weet dat jouw medewerkers over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken. Hierover maak je als lijnmanager individuele afspraken met de medewerker. Daarbij bespreek en controleer je de afspraken en het doel.

Leerstand

Vaak blijkt dat deze stimulans ervoor zorgt dat medewerkers écht in de leerstand komen en vervolgens zelf nog andere interessante cursussen gaan volgen. Wat is er nu mooier dan medewerkers die bevlogen gaan leren en zelf de verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun eigen ontwikkeling. Zij zullen ook met veel plezier aan het werk zijn!