Welke communicatiemix om medewerkers te laten leren?

Welke communicatiemix om medewerkers te laten leren?

Het nut van een bedrijfsacademie is door de organisatie omarmd. Hoe en hoe vaak communiceer je over je eigen bedrijfsacademie naar de medewerkers?

Communicatie rond de lancering

Rond de lancering ga je ‘bewustzijn creëren’ bij de medewerkers dat de werkgever leer- en ontwikkelingsmogelijkheden biedt aan de medewerkers. Je kunt informatiesessies organiseren voor de leidinggevenden en voor de medewerkers, waarbij je het nut en belang van leren voor de organisatie uit de doeken doet.
De informatiebijeenkomsten hebben als doel om te informeren waarom de bedrijfsacademie zo belangrijk is voor alle medewerkers en daarmee voor de organisatie (de why). Daarnaast om te vertellen hoe je kunt leren middels de bedrijfsacademie (de how). En ten slotte wat je binnen de eigen academie kunt leren (de what).
Het werkt natuurlijk erg inspirerend als je kunt laten zien dat de directeur al een certificaat heeft gehaald. Ook voor een leerconcept als de bedrijfsacademie heeft de directie een belangrijke voorbeeldfunctie om te ontwikkelen tot een lerende organisatie.

Communicatie 2 maanden na lancering

Vanaf de lancering zullen de medewerkers gaan kijken wat de academie zoal te bieden heeft. Hoe ziet de online leeromgeving eruit? Wat kan ik leren? De eerste weken zullen veel medewerkers regelmatig inloggen en, afhankelijk van de leerstijl van de medewerkers, zullen er ook al veel medewerkers zijn die een cursus volgen en dit afsluiten met het behalen van een certificaat.

Er komt een moment dat de nieuwigheid eraf is en dan wordt het rustiger binnen de academie. En dat is het moment om weer een ‘swung’ te geven aan het belang van leren en zich ontwikkelen binnen de academie.
Het is belangrijk om de interesse te kweken bij de medewerkers door hen te wijzen op de positieve aspecten van leren en je ontwikkelen. Je kunt de voordelen benoemen als je bepaalde cursussen bestudeerd hebt, zoals de cursus Snellezen. Als je deze cursus hebt doorgenomen, kun je veel sneller door al die documenten heen komen.
Of de cursus Supply Chain Management. Na deze cursus gevolgd te hebben, begrijp je veel beter wat jouw rol is in de totale logistieke keten. Dit is weer belangrijk voor de organisatie en – afhankelijk van het beleid van de organisatie krijg je een positieve aantekening in je personeelsdossier.

Communicatie na een half jaar

De volgende stap is om de interesse bij medewerkers (die nog niet aan een cursus begonnen zijn) om te zetten in de actie om daadwerkelijk aan een cursus te beginnen. Je zou in een interne nieuwsbrief of op het intranet een interview met een medewerker kunnen plaatsen die reeds een cursus succesvol heeft afgerond. Het dient vanzelfsprekend een interview te zijn waarin duidelijk is te lezen wat de medewerker aan de cursus gehad heeft, wat de leermomenten waren en wat de voordelen hiervan voor de organisatie zijn.

Kijk ook eens naar de mogelijkheden om het interview met de medewerker middels video op te nemen en de link naar deze video in een interne informatie-email op te nemen.

Een half jaar na de lancering is weer een moment om een bijeenkomst met de leidinggevenden te plannen, waarin feedback verzameld kan worden over het gebruik van de academie. Wat horen de leidinggevenden van hun medewerkers over de academie? Wat vinden zij ervan? Dit is feedback waar de HR afdeling veel mee kan. Je kunt je beleid aanpassen en je communicatie hierop afstemmen. Deze bijeenkomst wordt ook gebruikt om de leidinggevenden te stimuleren om met hun medewerkers in gesprek te gaan en afspraken te maken over te volgen cursussen voor het komende half jaar.

Communicatie na 10 maanden

Via een interne e-mail informeer je de medewerkers over het succes van de bedrijfsacademie. Veel medewerkers hebben cursussen gevolgd en succesvol de toetsen gemaakt. Je geeft ook aan dat nog niet iedereen het maximale nut uit de bedrijfsacademie gehaald heeft en dat je hoopt dat de komende maanden – met de beoordelingsgesprekken in het vooruitzicht – alle medewerkers weer inloggen in de academie en nadenken over welke trainingen en cursussen zij het komende jaar willen gaan volgen.

Gebruik je de bovenstaande communicatiemomenten, dan ben je op de goede weg om een succes te maken van je eigen bedrijfsacademie.

Als je feedback wilt geven op dit artikel, of je hebt andere voorbeelden van hoe bij jullie de communicatie hierover is aangepakt, laat het mij graag weten. Daar leren wij weer met z’n allen van!