Zorg
Ontwikkelt uw zorgmedewerker nieuwe vaardigheden die bij de transitie in de zorg passen?

Zorg

Wij bieden online leeroplossingen via uw eigen online bedrijfsacademie voor medewerkers om zich permanent te ontwikkelen. Naast het brede permanente ontwikkelingsaanbod bieden wij ook specifieke branchepakketten.

Voor de Zorg bieden we twee leerpakketten, enerzijds het pakket Vernieuwend vakmanschap en anderzijds Voorbehouden en risicovolle handelingen.

Deze leerpakketten sluiten goed aan op het vernieuwingsprogramma Waardigheid en Trots, een initiatief van het ministerie van VWS én de TaskForce ‘Waardigheid en Trots’. Liefdevolle zorg voor onze ouderen. Dit is waar goede zorg voor ouderen in de verpleeghuizen om draait. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, met warme betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars en die voldoet aan hun beroepsstandaard: (beroeps)trots. De kern van het programma Waardigheid en trots bestaat uit 5 pijlers: Veilige zorg, Ruimte voor professionals, Leiderschap, Openheid en transparantie, Samenwerken met cliënt, informele zorg en formele zorg.

Het gaat er bij vernieuwend vakmanschap om dat de zorgmedewerker nieuwe vaardigheden ontwikkelt en nieuw gedrag laat zien dat past bij de huidige transitie in de zorg. Enerzijds leert de zorgmedewerker de cliënt te stimuleren de regie over zijn eigen zorg te nemen. Dit noemen we versterken van zelfredzaamheid. E-learning biedt de mogelijkheid om zelf de regie in handen te nemen en de zelfredzaamheid te verhogen.

Regelmatig wordt een nieuw webinar georganiseerd over een actueel onderwerp in de zorg. De onderwerpen sluiten aan bij de praktijk van de zorgmedewerker.

Veel van de opleidingen zijn geaccrediteerd en leveren registerpunten op voor bij Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) geregistreerde zorgmedewerkers.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt óf (één van) de leerpakketten voor de zorg voor uw medewerkers wilt bestellen.

Vernieuwend vakmanschap

Het aanbod cursussen:

 • Ondernemend werken in een team
 • Ondersteunen bij wonen
 • Samenwerken met het netwerk
 • Tijd maken voor zorg
 • Voeding binnen kleinschalig wonen
 • Vroegtijdig Signaleren en Handelen
 • Werken in een (zelfsturend) team
 • Zorg & Technologie

 

Een greep uit de reeds georganiseerde webinars die u kunt terugkijken:

 • Webinar: Nieuwe geldstromen in de langdurige zorg
 • Webinar: Gastvrijheid is van iedereen!
 • Webinar: Ondernemend werken in een team
 • Webinar: Vernieuwend vakmanschap binnen de veranderende zorg

 

Voorbehouden en risicovolle handelingen

Het aanbod cursussen:

 • Assisteren bij brand
 • Assisteren bij ontruiming
 • Basisrekenen
 • HACCP in de zorg
 • Handhygiëne
 • Intra-subcutaan en intramusculair injecteren
 • Intraveneus injecteren
 • Katheteriseren man
 • Katheteriseren vrouw
 • Medicatie toedienen
 • Meten vitale parameters
 • Meten vitale parameters VZ
 • Ondersteunen bij mictie
 • Sondevoeding geven
 • Suprapubische katheters verzorgen en verwijderen
 • Toedienen van zuurstof
 • Verblijfskatheter verzorgen en verwijderen