Implementatie eigen academie
Ondersteuning bij de verankering van de eigen academie binnen de organisatie

Implementatie eigen academie

Het is belangrijk om een implementatieproject te starten bij de lancering van uw eigen online bedrijfsacademie. Wij bieden graag de implementatiedienstverlening om u te helpen de online academie binnen uw organisatie te verankeren en ontwikkelrendement te halen.

Het succesvol invoeren van een online academie behelst vaak meer dan het beschikbaar stellen van de cursussen aan de medewerkers. Medewerkers zijn vaak (nog) niet gewend aan e-learning en ook is niet altijd evident hoe de nieuwe online leeromgeving past binnen de HR-processen van de betreffende organisatie. Afhankelijk van de strategische (verander)doelstellingen van de organisatie zijn er ondersteunende activiteiten nodig, waarmee het rendement op de online academie kan verveelvoudigen.

Aan de hand van het IJsberg-model stellen we samen met u helder vast wat de gewenste doelstellingen zijn. Zo voorkomen we dat het invoeren van de online academie wordt gezien als een doel, terwijl deze alleen een middel is om uw organisatie-doelen te bereiken. Wij helpen u om altijd die doelen helder voor ogen te houden bij de implementatie van de online academie en overige ondersteunende activiteiten. Er kunnen bijvoorbeeld workshops voor het middenkader gegeven worden waarin leidinggevenden handvaten krijgen aangereikt hoe de online academie hen kan helpen in het leiden van hun team/afdeling.

Zo wordt de online academie een waardevol middel in het realiseren van de strategische (HR)-doelstellingen van uw organisatie.