Alcochem
Caroline Kwekkeboom vertelt

Alcochem heeft Alcochem Academy gelanceerd

Zonder ‘ruimte’ geen lerend vermogen

Met medewerkers in Nederland én landen als China ziet manager operations Alcochem, Caroline Kwekkeboom, duidelijk het verschil in leercultuur: “In China is het al veel gebruikelijker om digitaal te leren. Het is daar normaal om alles te doen via tablet en digitale werkomgeving. De internationale handelsonderneming, met name gericht op supply chain management, is in 2014 in Nederland gestart met online leren in samenwerking met Satisvact. “On the job wordt er al heel veel geleerd, we proberen nu ook met inzet van online leren nog sterker een lerende organisatie te worden,” aldus Kwekkeboom.

Het familiebedrijf in Nijkerk levert volgens eigen zeggen toegevoegde waarde door het beheer van de héle supply chain. “Vanaf het ontwerp bij de klant tot de nodige nazorg,” zegt Kwekkeboom. “We hebben drie verschillende BV’s die gezamenlijk ongeveer 80 tot 100 vrachtauto’s per week op de weg hebben en 250 containers per jaar verschepen.” Niet alleen de organisatie verzorgt de gehele supply chain, ook de medewerkers hebben niet een enkele taak. “Onze functies zijn niet afgekaderd; we hebben geen speciale afdeling verkoop of inkoop. Onze medewerkers beheren de volledige supply chain en moeten overal verstand van hebben. Internemerschap, intern ondernemend moeten zijn, zit in de functie en leren gebeurt veelal on the job.” Toch is er dit jaar gekozen voor een online leeromgeving met logistieke en algemene online cursussen en online scans.

Lerend vermogen

De organisatie ziet mogelijkheden voor nieuwe medewerkers om voor de eerste werkdag met de e-learning modules via de Alcochem Academy te starten. “Nieuwe medewerkers laten we vooraf de cursus Incoterms volgen om sterker beslagen ten ijs te komen.

Voor de eerste werkdag heb je hier mentaal ruimte voor en creëer je een aha-erlebnis als de medewerker daadwerkelijk is gestart. Tijdens de eerste periode binnen de functie heb je geen ruimte om, naast alle nieuwe dingen op de vloer, veel extra kennis op te doen.” Het lerend vermogen houdt volgens Kwekkeboom op als je teveel voor je kiezen krijgt. “We willen nieuwe mensen niet teveel aanbieden, maar gedifferentieerd.” Voor bestaande medewerkers is er juist om die reden meer ruimte en daardoor lerend vermogen om zich te blijven ontwikkelen. Met de eigen online academie ondersteunt de organisatie het stukje theorie en kiezen ze voor een laagdrempelige leeromgeving die 24/7 bereikbaar is.

Volgens Kwekkeboom moet je er veel aan doen om bestaande medewerkers blijvend te laten leren. Kwekkeboom: “We stellen twee cursussen per jaar verplicht. Dit najaar zijn dat de scan Timemanagement en de Office overstapcursus. Tussen de leidinggevende en de medewerker wordt overlegd waar men extra behoefte aan heeft en waar men zichzelf heen ziet groeien. Binnen of buiten de functie.” Ook wordt er gekeken naar afdelingsniveau en verschillen per BV. De cursussen die worden gevolgd, krijgen een plek in de beoordelingsgesprekken van de medewerker.

Leren is het middel

“Ons doel is om echte toegevoegde waarde en een keus te bieden. Samen wordt er met de afdeling gekeken waar de ontwikkelmogelijkheden liggen voor zowel het team als individueel. Als de medewerker het gevoel heeft echt iets aan de Alcochem Academie te hebben, is ons doel bereikt. Het gaat om het feit dat ze zeggen: “Het is leuk en voegt iets toe dat ik bij Alcochem werk. We doen het niet voor het doen, leren is niet het doel, maar het middel. We willen mensen het echt laten beleven, zodat ze er plezier in krijgen en het gevoel hebben dat ze zich kunnen ontwikkelen,” sluit Kwekkeboom af.

Informatie aanvragen

    Laatste nieuws