De Jeugd- en Gezinsbeschermers
Eef Verbaan vertelt

Leren met de academie gericht op jeugdzorg

“Leren speelt een grote rol bij De Jeugd- en Gezinsbeschermers”, vertelt Verbaan. “We hebben veel nieuwe medewerkers die we opleiden door middel van een functiescholingsprogramma. Hierbij worden nieuwe mensen met een uitvoerende functie binnen twee jaar opgeleid. Het programma is volledig intern ontwikkeld en na die twee jaar krijgen medewerkers een certificaat.”

Dankzij de online academie kan er een specifiek pakket aangeboden worden dat relevant is voor iedere medewerker. Zo is er een speciaal zorgpakket met alle verplichte modules voor de medewerkers met een uitvoerende functie. Voor andere medewerkers, zoals de afdeling P&O en administratie, is er het ‘leven lang leren’ pakket. Hierin zitten cursussen als Excel, Nederlands en Presenteren. Zo blijven medewerkers continu leren en dragen de e-learnings bij aan het iedere dag beter functioneren van de medewerker.

De markt verandert, wij veranderen mee

De zorgsector zit momenteel in een turbulente tijd, er vinden veel veranderingen plaats in verband met de transitie naar de gemeente. Sinds januari 2015 is het namelijk zo dat de gemeente verantwoordelijk is voor jeugdzorg en alle taken die daarbij horen. Juist dan is het belangrijk om het leerproces goed ingericht te hebben. Verbaan: “Er worden nieuwe eisen gesteld, zo moeten we onze methodes aanpassen om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Daarvoor moet veel verplichte scholing plaats vinden. Het is dan noodzakelijk om een goed leertraject te hebben.”

Juist e-learning is een handige manier om dit soort verplichte scholing in te richten. De e-learning van SkillsTown (voorheen HEMA academie), die De Jeugd- en Gezinsbeschermers gebruikt, is geaccrediteerd door Registerplein. Dankzij de online oplossing van de academie, is het voor de medewerker makkelijk om zelf te kiezen waar en wanneer een cursus gevolgd wordt en voor de werkgever makkelijk om te monitoren wie wat heeft afgerond. “Met behulp van het leermanagementsysteem kunnen we alle voortgang bijhouden. Verplichte cursussen moeten nu eenmaal gedaan worden. Maar we proberen dit wel te communiceren als onderdelen waarmee de medewerker zichzelf professioneler kan maken”, aldus Verbaan.

Verplichte versus niet verplichte leerstof

De Jeugd- en Gezinsbeschermers heeft te maken met veel verplichte leerstof. Vooral omdat medewerkers het vak simpelweg niet uit kunnen voeren zonder die kennis. Met de huidige transitie naar de gemeente heeft de verplichte leerstof momenteel de focus. “We sturen op dit moment heel erg op de verplichte onderdelen omdat we in de transitie zitten. In de loop van de jaren zal er altijd wel een deel verplicht blijven, maar ik verwacht dat deelname aan het niet verplichte deel cursussen binnen de academie ook zal groeien”, aldus Verbaan.

Een voorbeeld waarbij de verplichte leerstof van toepassing is, zijn ouders en kinderen die regels opgelegd hebben gekregen van een kinderrechter. Verbaan vertelt: “Medewerkers moeten goed op de hoogte zijn van wat ze wel en niet kunnen doen. Ze moeten de problemen goed in kunnen schatten. Medewerkers zijn zich hiervan bewust en daarom willen ze dat verplichte deel ook volgen. Het komt hun eigen kwaliteit namelijk ten goede.”

Gemotiveerd zijn en dat ook blijven

Wanneer we het over motivatie hebben, weet iedereen wat we bedoelen. Het is die drang om door te gaan tot je je doel hebt bereikt. Ongeacht wat er op je pad komt. Maar die motivatie behouden is niet altijd gemakkelijk. Ook als het gaat om leren zijn er momenten waarop de motivatie verzwakt en je je doel een beetje uit het oog verliest. Toch blijft die ontwikkeling erg belangrijk, benadrukt Verbaan: “Ik denk dat je eigenlijk altijd leert, de hele dag door. Je leert van praten over je werk, van vergaderingen en allerlei dingen. En het is ook belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen, zodat je zowel je kennis als je vaardigheden blijft verbeteren.”

Het lukt niet alle medewerkers om zelf die motivatie vast te houden, daar moet de organisatie in ondersteunen. “Als je medewerkers niet af en toe helpt in het leerproces, blijf je beiden stilstaan. Dat is in de huidige tijd niet verstandig en zeker ook niet leuk. We zien dat, wanneer medewerkers scholing krijgen over nieuwe dingen, ze dat juist leuk vinden om te doen. Maar het is wel belangrijk om te variëren in de scholing en het uitdagend te houden”, aldus Verbaan.

De grootste uitdaging

In het kader van opleiden ziet Verbaan het blijven vernieuwen en verbeteren als de grootste uitdaging. “De tijd verandert nogal snel en daardoor ook de vraag. We moeten steeds sneller werken en sneller leveren en ik denk dat het belangrijk is dat onze medewerkers in die beweging mee kunnen gaan. Als je niet leert en je niet ontwikkelt, mis je de boot. Los van het feit dat het gewoon heel leuk is om nieuwe dingen te leren”, aldus Verbaan.

Een van die actuele thema’s is seksuele ontwikkeling bij jongeren. Daarbij worden mensen opgeleid tot het herkennen van seksueel misbruik en zien wat er hoort bij een normale seksuele ontwikkeling bij jongeren. De Jeugd- en Gezinsbescherming maakt trainingen en gebruikt de e-learnings van SkillsTown om het personeel de komende periode te scholen over dit soort thema’s.

3 motivatie tips

Als opleidingsadviseur en trainer heeft Eef Verbaan dagelijks te maken met het opleiden van medewerkers. Omdat motivatie hierbij een grote rol speelt, vroegen we haar om drie tips waarmee je de motivatie van je medewerkers vast kunt houden.

1: Zorg dat het leerpakket aansluit bij de wensen en behoeften van deelnemers. Bied niet elke keer hetzelfde programma aan, maar breng variatie aan in je aanbod. Bespreek bijvoorbeeld eens een lastige casus met verschillende functiegroepen.

2: Benoem ook de informele manier van leren. Je leert niet enkel door cursussen te volgen, je leert ook op de momenten dat je aan het werk bent. Wanneer mensen zeggen dat ze geen zin hebben om te leren, laat ze dan zien welke leerprocessen ze al doormaken in de praktijk.

3: Je bent nooit klaar met leren en dankzij opleiding kun je je verder ontwikkelen. Laat je medewerkers zien wat ze kunnen bereiken, bijvoorbeeld door zich van junior naar senior te ontwikkelen. Laat zien dat het loont om jezelf te ontwikkelen.

Informatie aanvragen

    Laatste nieuws