Jeugdzorginstelling Entrea Lindenhout
Werkplekondersteuning via eigen online academie

Ontwikkelen via eigen Entrea Lindenhout Academie

Sinds juli beschikt entrea lindenhout voor haar medewerkers over een eigen online bedrijfsacademie, gebaseerd op het leerplatform van SkillsTown. Deze academie stelt hen in staat om permanent aan hun professionele en persoonlijke ontwikkeling te werken. Alle medewerkers worden in staat gesteld zich te ontwikkelen op het gebied van de 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals communiceren, samenwerken, kritisch denken en digitale vaardigheden. Zij kunnen zich verder bekwamen in hun management skills of inzicht krijgen in hun vaardigheden via de beschikbare online scans zoals communicatiestijl, timemanagement of conflicthantering.

De jeugdhulpverleners houden daarnaast hun vakdeskundigheid op peil via de door SKJ geaccrediteerde e-learnings en webinars op het vlak van Jeugdzorg.


De online leeromgeving was nog niet live of Satisvact kreeg al onderstaande vraag over werkplekondersteuning bij hun nieuwe business applicatie MoreCare4.

 

Vraag: 

We krijgen een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier waarbij alle processen van de zorg worden aangepast en geharmoniseerd. In het product MoreCare4 is het zorgproces opgenomen wat wordt aangeboden door middel van nieuwe functionaliteiten. MoreCare4 is voor de medewerkers een nieuw product en er is ook een nieuw zorgproces. Wij willen werkplekondersteuning waarbij gebruik gemaakt wordt van digitaal instructiemateriaal en een toets. Kunnen jullie dat verzorgen? 

 

Uitwerking:

Samen met de opdrachtgever is door Satisvact en haar partner Let’s Learn de vraag geanalyseerd. Daarbij is uitgebreid bekeken welke medewerkers er moeten leren en wat van belang is voor de medewerkers. Op basis van een drietal persona’s is vervolgens in de leerjourney uitgewerkt wat geleerd moet worden. De te leren zaken zijn uitgewerkt tot afzonderlijke leerdoelen en te onthouden punten.  

 

Oplossing:

We hebben met entrea lindenhout per onderwerp bepaald hoe we het leerdoel het beste vorm kunnen geven. Dat betekent dat de verschillende leerdoelen uitgewerkt zijn tot 10 interactieve video’s waarbij je een medewerker uitleg ziet geven, waarna de medewerker in het systeem laat zien hoe het werkt.  In de video’s krijgen de medewerkers aan het einde een vraag over de inhoud, waarna ze een antwoord geven en feedback krijgen. In de vraag wordt het belangrijkste onderwerp uit de video getoetst en herhaald.

 

Gebruik:

Medewerkers krijgen op verschillende manieren ondersteuning bij de implementatie van MoreCare4. Zo is in juli 2019 gestart met een roadshow, waarbij ze een korte uitleg en kennismaking met het systeem krijgen. Ze kunnen daar al vragen stellen en zien hoe het programma eruit ziet.  In de maanden augustus en september zijn er instructiebijeenkomsten georganiseerd. Van deze instructiebijeenkomst wordt een webinar gemaakt met de highlights uit het systeem. Vervolgens krijgt de eerste groep die start met het systeem toegang tot de microlearnings die in het LeerManagementSysteem van entrea lindenhout staan. Ze staan ook op de intranetsite en in de helpfunctie van het systeem. 

Tijdens de eerste maand zijn er op de afdeling studenten beschikbaar die medewerkers helpen bij vragen of problemen. Zij verwijzen ook naar de microlearnings die beschikbaar zijn. 

 

Reactie opdrachtgever over het maken van de microlearnings: 

Sabrine Swanenberg – van Gelder, opleidingsadviseur entrea lindenhout.

In een ontwikkelsessie met Wim en Helma werd in een paar uur duidelijk wat de belangrijkste leerdoelen voor de microlearnings zijn. Vervolgens zijn hierop scripts geschreven en werden de learnings tijdens een opnamedag opgenomen en daarna binnen een kleine week gemonteerd. 

Satisvact heeft de ontwikkelde microlearnings vervolgens in het Learning Management Systeem geplaatst en makkelijk toegankelijk gemaakt voor onze medewerkers. 

Het proces en de communicatie is erg vlot en goed verlopen. Bedankt voor de fijne samenwerking Helma en Wim!

 

Over partner Let’s Learn! microlearning solutions

Wij zijn specialisten in microlearning solutions: we maken korte learnings/nuggets voor opdrachtgevers en hun medewerkers.
Als experts adviseren wij je over de haalbaarheid van de leerdoelstellingen en de best passende microlearning solution.
We verzorgen het maakproces en de implementatie. Ons doel is: zoveel mogelijk mensen aan het leren te krijgen. Let’s Learn!   

 

Informatie aanvragen

    Laatste nieuws